Ga naar de inhoud

We hechten belang aan uw privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijke ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf uw voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Uw voorkeuren

Deze website is eigendom van DCT BELGIUM EBVBA, DCT-VL BVBA, DCT MECHELEN BV, hierna DCT genoemd.

 

Adres maatschappelijk zetel Wielsbeke:

DCT BELGIUM EBVBA
Ooigemstraat 6
8710 Wielsbeke
België

Telefoon: +32 56 44 33 33
E-mail: info@dct.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0479 929 967

 

Adres maatschappelijk zetel Maldegem:

DCT-VL BVBA
Industrielaan 9a
9990 Maldegem
België

Telefoon: +32 50 39 39 50
E-mail: rik@dct.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0847 915 701

 

Adres maatschappelijk zetel Mechelen:

DCT MECHELEN BV
Antwerpsesteenweg 209
2800 Mechelen
België

Telefoon: +32 15 89 89 88
E-mail: maxime@dct.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0778 453 308

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DCT of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

DCT levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal DCT de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

DCT kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DCT geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

DCT kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

DCT verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd voor:

DCT BELGIUM BV
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Kortrijk

DCT-VL BV
Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Gent

DCT MECHELEN BV
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen